Zwiekszenie rezerwy
1 vote, 5.00 avg. rating (88% score)

rp_gospodarka7.jpgBanki zwiększają rezerwy na pokrycie strat, zanim jeszcze pojawi się konieczność wyksięgowania złego kredytu, ponieważ przyjęcie straty przy dobrym stanie dochodów jest znacznie korzystniejsze od czekania na sytuację przymusową, w której stratę trzeba będzie odpisać przy znacznie niższych zarobkach. Poza tym, zwiększenie rezerw na pokrycie strat, zmniejszając wykazywane dochody banku, zmniejsza wysokość należnego podatku i stanowi sygnał przyszłych potencjalnych strat dla akcjonariuszy, depozytariuszy i władz nadzorczych banku. Rezerwy są to wkłady i gotówka znajdujące się fizycznie w posiadaniu banków (zwane również stanem kasy, ponieważ chodzi o środki przechowywane w sejfach bankowych). Jakkolwiek rezerwy nie są oprocentowane, banki utrzymują je z dwóch powodów. Po pierwsze, część rezerw, tzw. rezerwy obowiązkowe, jest przedmiotem regulacji prawnych; Fed narzuca na banki obowiązek utrzymywania w postaci rezerw określonej części (np. 10 centów) od każdego dolara na rachunkach czekowych banku. Ten ułamek dolara (np. 10%) nazywany jest stopą rezerw obowiązkowych. Banki utrzymują również rezerwy dodatkowe, tzw. nadwyżkowe, ponieważ są to najbardziej płynne spośród aktywów bankowych i mogą być przeznaczone na pokrycie zobowiązań banku z tytułu wycofania wkładów bezpośrednio przez depozytariusza lub za pośrednictwem czeku.

Ciekawe artykuły o gospodarce:

Author:

Related Post

top