Zlozonosc gospodarki
1 vote, 5.00 avg. rating (88% score)

rp_ekonomia35.jpgZwiększanie się złożoności gospodarki światowej rodzi obawy co do konsekwencji tego procesu. Wypowiadane są poglądy, że nasza wiedza o mechanizmach rządzących systemem światowym narasta wolniej niż jego złożoność. Dysproporcja ta sprawia, że system światowy coraz trudniej poddaje się kontroli. Z jednej strony, coraz trudniej jest unikać ujemnych skutków jego funkcjonowania, natomiast z drugiej przedsiębiorstwa i rządy nie mogą przewidywać dalszych konsekwencji swoich obecnych decyzji. Ograniczony stopień kontroli systemu światowego powoduje, że zwiększa się liczba nie rozwiązanych problemów, takich na przykład jak dysproporcje w rozwoju gospodarczym poszczególnych krajów i regionów, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, zwiększająca się zależność żywnościowa świata od regionu północnoamerykańskiego. Ów ograniczony stopień kontroli systemu światowego jest wynikiem nie tylko ciągłego narastania współzależności, ale również ich nieustannych zmian. Zmienność współzależności gospodarczych wiąże się z innowacyjnością gospodarki światowej. Zwłaszcza obecnie, w okresie rewolucji mikroelektronicznej, utrzymuje się wysokie tempo postępu technicznego.

Author:

Related Post

top