Powiadomienie pracodawcy
1 vote, 5.00 avg. rating (88% score)

Każdy pracownik jest zobowiązany do poinformowania o swojej nieobecności swojego pracodawcę, również powinien podać przyczynę zaistniałej sytuacji oraz czas trwania takiej nieobecności. Należy pamiętać, o czasie w którym pracownik powinien poinformować o nieobecności pracodawcę powinien poinformować pracodawcę maksymalnie w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jak można usprawiedliwić nieobecności w pracy

Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność danego pracownika w pracy są:

zwolnienie lekarskie które stwierdza czasową niezdolność pracownika do pracy;
w przypadku, gdy wyda decyzje właściwy państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych;
oświadczenie pracownika w przypadku, konieczności sprawowania władzy nad dzieckiem do ósmego roku życia z powodu zamknięcia przedszkola, żłobka czy szkoły do której dziecko uczęszczało;
w sytuacji, gdy dany pracownik zostanie wezwany do stawienia się osobistego przez właściwy organ w sprawach powszechnego obowiązku;
oświadczenie pracownika, które potwierdza odbycie pracownika podróży służbowej w godzinach nocnych, w takim czasie że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło osiem godzin w warunkach, które umożliwiłyby
odpoczynek nocny.
Podsumowanie

Jak widać do czasowej nieobecności w miejscu pracy ma prawo każdy zatrudniony pracownik. W artykule wykazano jednak, że bardzo ważne jest to, aby nieobecność taka została usprawiedliwiona we właściwy sposób, przede wszystkim dla dobra samego pracownika. Każdy pracownik musi usprawiedliwić swoją nieobecność. Należy również pamiętać o posiadaniu dowodów naszych usprawiedliwień inaczej możemy mieć nieprzyjemne konsekwencje z tego powodu.

Ciekawe artykuły o gospodarce:

Author:

Related Post

top